Najlepšie sa stalo lepším - Joomla 3.7

Viac než 700 vylepšení a 4 nových funkcií. To prináša nová Joomla 3.7. Rozšírený obsah o vlastné polia, úprava menu v administrácii akokoľvek to potrebujete či vylepšený editor TinyMCE. Joomla 3.7 prichádza s vylepšeným používateľským zážitkom pomocou drobných zmien.

Vyššia úroveň vďaka vlastným poliam

Vlastné polia umožňujú zobraziť doplnkové atribúty v článkoch, pri používateľoch či v kontaktoch. Vďaka tejto novinke máte integrovanú možnosť zobraziť ich aj vo frontende.
Ponúkajú viac než 15 rôznych typov, ako sú textové polia či dátumy. Zaujímavosťou je, že polia sú pri úprave článku zobrazené v osobitnej záložke a môžu byť vyplnené údajmi.

Inovácia prináša mnoho nastavení ako viacjazyčnosť, šablóny, nastavenie prístupových úrovní, aby ich bolo možné prispôsobiť podľa vašich potrieb. Pomocou skupín polí je možné zoskupovať vlastné polia do ich záložiek.
Definovanie nových vlastných typov polí umožňuje skupina zásuvných modulov. Napríklad zásuvný modul Twitter môže zobrazovať tweety na stránke s článkom podľa zadaného hashtagu.

Intuitívnejšia práca Joomly 3.7 / Obsah na prvom mieste

Od teraz môžete vytvoriť položky menu a typ obsahu v jednom kroku. Joomla 3.7 robí prepájanie položiek menu s kategóriami a článkami oveľa rýchlejším a intuitívnejším. Jednoducho vytvoríte trojice a to, položka menu, článok a kategória v jednom kroku. Nemusíte preskakovať medzi obsahom a kategóriami a správcom menu.

Viacjazyčné stránky

Joomla 3.7 ponúka funkciu viacjazyčných prepojení. Vytváranie takýchto webov je tak oveľa jednoduchšie. Nová časť viacjazyčných prepojení umožňuje prekladanie obsahu z jedného rozhrania. Jazyk obsahu je dokonca vytváraný automaticky počas inštalácie nového jazykového balíčka. Stačí len kliknúť na uverejnenie! Okrem iného upravuje preložený obsah pomocou kliknutia na ikonu jazyka. Prepojené položky môžete vyberať, upravovať a mazať v záložke asociácií v položke menu.

Správca menu

Odkazy v menu môžete odteraz upravovať akokoľvek len chcete. Môžete používať nie len predvolené menu dodané Joomla, bez akýchkoľvek ďalších úprav ale aj rôzne administračné menu v závislosti na prístupovej úrovni používateľov.

Nástrojová lišta má nové tlačidlá

Odteraz môžete pridávať odkazy na menu, kontakty a kanály noviniek priamo do vašich článkov a modulov. Každý používateľ môže používať editor presne tak, ako chce! Proces je samozrejmý, ako úpravy založené na systéme ťahaj a pusti. V zvislosti od skupín používateľov, môže byť pridaných viac nastavení. Vás pracovný postup bude zjednodušený.

Novinky pokračujú

Je tu totiž ešte množstvo doplnkových funkcií!

• možnosť definovania vlastného názvu stránky v článku bez položky menu
• nastavenie cache_path, zachytenie výnimiek pri čistení cache pri ukladaní nastavenia
• umožniť registráciu funkcie spätného volania v ladiacej konzole
• nový spôsob získavania reťazcov z obchodu
• nová možnosť obnovenia uložených polí JTable
• do mod_articles_news bola pridaná možnosť filtrovania zvýrazených položiek
• zobrazenie nastaveného limitu nahrávania pri nahrávaní súborov
• pridaná voliteľná predpona textu na stránku formulára hromadného e-mailu
• modul Novinky v článkoch vám teraz umožní triedenie článkov podľa „Dátumu úpravy“
• používatelia môžu zdieľať sedenia medzi aplikáciami
• v com_contact je dostupná nová možnosť „show_info“ (zobraziť/nezobraziť) a mnoho ďalších vylepšení
• indikátor viditeľnosti vám pri zobrazení zoznamu položiek menu ukáže, ktorá položka menu je alebo nie je viditeľná
• v médiách je teraz zaškrtávacie pole „Vybrať všetko“, jedným kliknutím tak teraz môžete vymazať priečinok plný položiek, ktoré už nie sú potrebné


Zdroj: https://www.joomla.org/3/sk/