Používame a odporúčame iba kvalitné a profesionálne rozšírenia

Open Source redakčné systémy, ktoré používame na tvorbu webových riešení našich zákazníkov majú dnes už desaťtisíce rozšírení. Vybrať z nich skutočne tie najkvalitnejšie a najvhodnejšie pre danú funkcionalitu a  projekt si vyžaduje obrovské množstvo skúseností a znalostí daných rozšírení i redakčného systému ako takého.

Vďaka našej úzkej špecializácii na Open Source CMS disponujeme znalosťou tak jednotlivých systémov, ako aj najkvalitnejších a najvhodnejších rozšírení. S mnohými vývojárskymi spoločnosťami spolupracujeme dlhodobo a poznáme proces vývoja jednotlivých rozšírení, vďaka čomu vieme promptne reagovat na požiadavky zákazníkov i na prípadne požiadavky na úpravy týchto rozšírení.