Infoware 4/2013 - Optimalizácia firemného webu

INFOWARESpolupráca medzi odborným časopisom INFOWARE a našou spoločnosťou pokračuje aj v roku 2013, počas ktorého pripravíme niekoľko článkov z rôznych oblastí internetového biznisu.

Článok Optimalizácia firemného webu je zameraný na vysvetlenie základných pojmov v optimalizácii, popisuje OnPage a OffPage spôsoby optimalizáciu, poukazuje na najčastejšie problémy a venuje sa aj problematike ceny optimalizácie a jej prínosov pre firmu/webový projekt.

Článok je na stiahnutie v PDF formáte TU.

Infoware 1-2/2013 - Nové formy digitálneho marketingu

INFOWARESpolupráca medzi odborným časopisom INFOWARE a našou spoločnosťou pokračuje aj v roku 2013, počas ktorého pripravíme niekoľko článkov z rôznych oblastí internetového biznisu.

Článok Nové formy digitálneho marketingu prináša prehľad moderných i vynovených foriem marketingu, ktoré pomáhajú firmám pri prezentácii svojich produktov a služieb. Poukazuje tiež na budúcnosť digitálneho marketingu, nové metódy a spôsoby komunikácie firmy a zákazníkov.

Článok je na stiahnutie v PDF formáte TU.

Infoware 1-2/2013 - Kvalita a prístupnosť

INFOWARESpolupráca medzi odborným časopisom INFOWARE a našou spoločnosťou pokračuje aj v roku 2013, počas ktorého pripravíme niekoľko článkov z rôznych oblastí internetového biznisu.

Článok Kvalita a prístupnosť je zameraný na zhodnotenie vývoja a súčasného stavu webových stránok štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Analyzuje problémy, ktorým webové sídla z tohto sektora čelia, zameriava sa na procesy hodnotenia prístupnosti a poukazuje na to, čo by žiadnemu kvalitnému webu roku 2013 nemalo chýbať.

Článok je na stiahnutie v PDF formáte TU.

MERINEO, s.r.o. v IT ROČENKE 2012

MERINEO v IT ročenkeSme veľmi radi, že informácie o našej spoločnosti MERINEO, s.r.o. môžete nájsť už druhý rok po sebe v najvýznamnejšej publikácii poskytujúcej súhrnné informácie o IT sektore vrátane firiem, stručného popisu jej činnosti a jej predstaviteľov.

IT ROČENKA je brožovaná publikácia s rozsahom približne 150 strán, ktorá vychádza niekoľko rokov a v roku 2012 vyjde jej 8 vydanie.

Ročenka a jej súčasti sú na stiahnutie TU.

Infoware 4/2011 - Webové portály na tímovú spoluprácu postavené na open source platformách

INFOWARESme radi, že záujem o informácie o Open Source riešenia prejavili aj tak významný IT časopis, ako je INFOWARE. Práve pre tento časopis sme pripravili v rámci témy webových portálov na tímovú spoluprácu článok, ktorý rozoberá možnosti uplatnenia Open Source redakčných systémov práve v tejto oblasti. V článku nájdete informácie o možnostiach postavenia komunitných, intranetových i kooperačných riešení na Open Source platformách, výhody a nevýhody jednotlivých systémov a ich stručný popis.

Článok je na stiahnutie v PDF formáte TU.