Referencie z tretieho sektora - mimovládny neziskový sektor (občianske združenia, neziskové organizácie)

Tretí sektor na Slovensku dlhodobo trpí nedostatkom financií a štátnej podpory, aj keď ma častokrát nezastupiteľnú úlohu a práve úlohy štátu nahrádza. Niekoľkoročné bohaté skúsenosti z tejto oblasti priniesli ovocie v podobe viacerých úspešných webových projektov realizovaných v spolupráci s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami.

Zaujali Vás naše referencie? Sme tu pre Vás

Zaujali Vás naše referencie? Sme tu pre Vás