Škola a vzdelávanie

web pre školstvoVedomostná spoločnosť. Zázračné slovné spojenie, používané v kontexte budovania a podpory moderného vzdelávania. Moderná škola a moderné metódy výučby by dnes už mali byť štandardom v procese vzdelávania, kde stále významnejšie miesto zaujímajú aj moderné informačné technológie. Či už hovoríme o e-learningu, komplexnom vzdelávaní cez internet, videonávodoch, prezentačných lekciách, testoch a kvízoch, každá týchto foriem vzdelávania stojí a padá na kvalitných technologických základoch.

Firemná webová prezentáciaDruhá strana mince však rovnako nie je zanedbateľná. Kvalitná a profesionálna internetová prezentácia školských a vzdelávacích zariadení dnes už nie je luxusom,ale nevyhnutnosťou. Je to tak nielen kvôli obmedzenému času rodičov i pracovníkov školy, zjednodušenému prístupu na internet, ale predovšetkým kvôli možnostiam užšej spolupráce školy a rodiny, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na výchovu a vzdelávanie.

Naša spoločnosť ponúka profesionálne webové riešenia pre všetky typy školských zariadení, vzdelávacích spoločností a edukačných centier, ako sú:

 1. materské, základné, stredné, vysoké školy
 2. jazykové, umelecké školy
 3. centrá voľného času
 4. strediská rekvalifikačných kurzov
 5. súkromné vzdelávacie spoločnosti
 6. edukačné centrá
 7. e-learningové firmy
 8. vzdelávacie združenia a organizácie

 

školský webNiekoľkoročné skúsenosti pracovníkov našej spoločnosti v oblasti školstva a vzdelávania ako aj v tvorbe internetových riešení pre oblasť vzdelávania sú zárukou profesionálneho prístupu a špičkového prevedenia akýchkoľvek požiadaviek zákazníka do funkčnej podoby. Našim zákazníkom sme schopní poskytnúť nielen profesionálne služby, ale aj kvalitné konzultácie a poradenstvo pri realizácii takéhoto projektu. Vďaka tomu majú všetci naši zákazníci istotu, že výsledok bude dizajnom i funkčnosťou spĺňať tie najvyššie nároky.

Realizované vzdelávacie projekty a on - line riešenia môžu byť akéhokoľvek charakteru, najčastejšie sú to však nasledovné typy projektov:

 1. webové stránky pre školy a školské zariadenia
 2. internetové prezentácie vzdelávacích spoločností
 3. e – learningové portály
 4. webové sídla on – line kurzov vzdelávania
 5. videoportály s návodmi a riešeniami
 6. on – line kvízy a testy
 7. osvetové vzdelávacie portály
 8. intranetové bázy firemných informácií
 9. on – line slovníky pojmov
 10. špecializované internetové encyklopédie
 11. akékoľvek ďalšie riešenia na mieru

Oblasť vzdelávania je našej spoločnosti veľmi blízka, nakoľko sa sami považujeme za priekopníkov šírenia osvety Open Source riešení na slovenskom trhu. Našim zákazníkom sme pripravení poradiť a pomôcť pri realizácii a rozvoji kvalitnej myšlienky, či nápadu.

Firemná webová prezentáciaV prípade vzdelávania dospelých, či celoživotného vzdelávania je kvalitné webové riešenie základným predpokladom úspechu na trhu vzdelávania.

Čítať 4032 krát