Štátna a verejná správa

štátna a verejná správa webZákladným predpokladom úspešnej komunikácie štátu s jeho občanmi je vzájomné prepojenie komunikačných kanálov na všetkých úrovniach. Webové sídla jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy sú takýmto komunikačným kanálom na jednom z prvých miest. Ich kvalitné prevedenie, a teda predovšetkým funkčnosť a jednoduchosť prístupu k informáciám, sú tými najzákladnejšími prvkami, ktoré by mali webové sídla štátnej a verejnej správy.

Webové riešenia pre štátnu a verejnú správu sú vhodné pre:

 1. obce a mestá
 2. štátne úrady
 3. štátne podniky
 4. štátne príspevkové organizácie
 5. orgány verejnej správy

Firemná webová prezentáciaTieto prvky potom občanov – návštevníkov webu motivujú ku komunikácii prostredníctvom internetu a značne tak zjednodušujú fungovanie daných úradov, o šetrení času a energie pracovníkov i občanov ani nehovoriac.

Na základe niekoľkoročných skúseností tvorby internetových riešení dokážeme identifikovať potreby návštevníkov takéhoto webu, čo v kombinácii s požiadavkami konkrétneho orgánu štátnej, či verejnej správy vytvára nielen dizajnovo profesionálne, ale aj funkčne plnohodnotné riešenie webového sídla.

Spomedzi množstva funkcií, ktoré by webové sídlo štátnej, či verejnej správy malo obsahovať, vyberáme napr. tieto:

 1. zverejňovanie zmlúv a faktúr
 2. diskusné fórum
 3. on – line formuláre
 4. kniha návštev
 5. interaktívne kontaktné údaje
 6. dynamická úradná tabuľa s aktualitami a novinkami
 7. profesionálna fotogaléria
 8. dynamická videogaléria
 1. ankety a dotazníky
 2. plánovač akcií / podujatí
 3. zdieľanie na sociálne siete
 4. katalóg firiem / organizácií
 5. register pracovných pozícii
 6. manažér súborov na stiahnutie
 7. akékoľvek ďalšie riešenie na mieru

Skúsenosti s tvorbou webových riešení pre štátnu a verejnú správu zúročila naša spoločnosť napríklad pri budovaní webového sídla Fondu národného majetku (www.fnm.sk), na ktorého tvorbe sme sa spolupodieľali, alebo pri komplexnom technologickom i grafickom redizajne webového sídla Slovenskej konsolidačnej, a.s. (www.konsolidacna.sk), ktorý sme realizovali po víťazstve vo výberovom konaní na dodávateľa.

Firemná webová prezentáciaNaša spoločnosť sa od svojho vzniku snaží poskytovať mimo iné aj komplexné riešenia pre oblasť štátnej a verejnej správy. Nami využívané technológie umožňujú vytvoriť funkčné webové sídlo s profesionálnym dizajnom a takmer neobmedzenými možnosťami obsahu a vybavenia.

Čítať 4381 krát