Referencie - štátna a verejná správa, samospráva, obce a mestá

Referencie z tejto oblasti boli väčšinou nadobudnuté vo verejných súťažiach a výberových konaniach, iba minimum zákazok bolo zadaných priamym spôsobom.

Vďaka tomu dnes môžete s hrdosťou prezentovať realizované projekty, ktoré sú dôkazom, že vytvoriť profesionálny web spĺňajúci kritéria webových štandardov i požiadaviek na funkcionalitu pre štátnu, či verejnú správu a samosprávu je bez problémov možné aj na Slovensku bohužiaľ často podceňovaných Open Source platformách.

Zaujali Vás naše referencie? Sme tu pre Vás

Zaujali Vás naše referencie? Sme tu pre Vás